top of page

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε, πριν από την χρήση του www.bouzianie.com, διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης

 

Η χρήση του διαδικτυακού τοπου www.bouzianie.com  (εφ' εξής: «bouzianie.com », «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός τόπος») συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων Χρήσης του.

Σε περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας!

Το bouzianie.com  δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες/επισκέπτες, σημαίνει την αποδοχή των Όρων καθώς και των τροποποιήσεών τους.

Το περιεχόμενο του bouzianie.com, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα (εφ' εξής: «περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

Εάν κάποιος χρήστης / επισκέπτης του bouzianie.com  βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το bouzianie.com, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη. Το bouzianie.com προβαίνει σε προσεκτικό έλεγχο των πληροφοριών που εμφανίζονται στο διαδικτυακό του τόπο, κατά το δυνατόν. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία κάθε πληροφορίας και υπηρεσίας που παρέχεται. Ως εκ τούτου, αποποιείται κάθε ευθύνης που αφορά ζητήματα νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως και κάθε άλλης απαίτησης.

Στην περίπτωση που θεωρήσετε μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας προσβλητικό, υπάρχει πιθανότητα να μην θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας.

 

Προστασία Ανηλίκων

Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη να απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Κατόπιν τούτου, δεν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 18 ετών.

Χρήση Περιεχομένου

Το bouzianie.com  σας εξουσιοδοτεί να δείτε ή να κατεβάσετε ένα και μόνο αντίγραφο του υλικού, αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: «Copyright © 2019, Ευγενία Μπουζιάνη, Ψυχολόγος- Ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος» ή και άλλες ενδείξεις ή δικαιώματα προέλευσης που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο.

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στο bouzianie.com . Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λπ. Ο δικαιούχος έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του bouzianie.com  και των συντακτών του.

Στην περίπτωση παραβίασης των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, η άδεια χρήσης του περιεχομένου τερματίζεται αυτόματα και υποχρεούστε άμεσα να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου ή τμήματος αυτού έχετε κατεβάσει ή / και εκτυπώσει.

Περιορισμός Ευθύνης του bouzianie.com

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του bouzianie.com  γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Η χρήση του bouzianie.com  συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του bouzianie.com  και των προμηθευτών του. Συνεπώς το bouzianie.com  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το bouzianie.com . Το bouzianie.com  σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ακόμη, την έλλειψη «ιών» ή άλλων επιζήμιου κώδικα είτε πρόκειται για το Διαδικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Το περιεχόμενο του bouzianie.com  παρέχεται «ως έχει».

Ο Δικαιούχος χωρίς να περιορίζει τα προαναφερθέντα δεν αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται για τα ακόλουθα:

1. Την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου της Ιστοσελίδας.

2. Την έγκριση ή την συμμόρφωση οποιουδήποτε λογισμικού εργαλείου σχετικού με το περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα του bouzianie.com .

Υποβολές Πληροφοριών Χρηστών

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στο bouzianie.com  διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας.

Αποδέχεστε ότι δεν θα διαβιβάσετε σε τρίτο πρόσωπο, οποιοδήποτε μήνυμα καταστρατηγεί ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα, οποιουδήποτε στο bouzianie.com.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κρατήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή επαγγελματική πληροφορία, ιδέα ή σκέψη προσωπική, ιδιόκτητη ή αποκλειστική, μην τα υποβάλλετε στο bouzianie.com με κανέναν τρόπο (φόρμα επικοινωνίας ή με email).

Το bouzianie.com  προσπαθεί πάντα να απαντά στο κάθε μήνυμα (μέσω φόρμας επικοινωνίας ή email) εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί.

Διαφημίσεις, Αναζητήσεις και Συνδέσεις με Άλλες Ιστοσελίδες

Το bouzianie.com  δύναται να προβάλει προς ίδιον εμπορικό όφελος, διαφημιστικό υλικό που αφορά σε άλλους φορείς (εταιρείες, οργανισμούς κτλ.). Το υλικό αυτό μπορεί να παρέχει οφέλη και σε εσάς, παρέχοντάς πληροφορίες για προϊόντα που παράγονται από τις μέλισσες ή/και άλλων υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά. Το bouzianie.com  παρέχει τη δυνατότητα στους χορηγούς του να σας μεταφέρουν το μήνυμά τους και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με τη δημοσίευση πληροφοριών ή τη σύνδεσή τους στην Ιστοσελίδα μας.

Το bouzianie.com  σε καμία περίπτωση δεν συνιστά, δεν ελέγχει και δεν συνυπογράφει τα διαφημιστικά, προωθητικά μηνύματα τρίτων που φιλοξενούνται στην Ιστοσελίδα και δεν δεσμεύεται για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν.

Το bouzianie.com  μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Σε καμία περίπτωση το bouzianie.com  δεν συνιστά δεν συνυπογράφει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή για την ασφάλεια κατά τη χρήση τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπάγεται στους Όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Αποζημιώσεις

Αποδέχεστε να υπερασπίσετε και να διασφαλίσετε το bouzianie.com , το προσωπικό του και τους προμηθευτές, από κάθε κατηγορία, ενέργεια ή απαίτηση, ευθύνες και διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, των εύλογων νόμιμων και λογιστικών εξόδων που απορρέουν ή υπολογίζεται ότι απορρέουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης.

Γενικοί Όροι

Το bouzianie.com  δεν ισχυρίζεται ότι η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός Ελλάδας. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για κάποιες χώρες ή άτομα. Η πρόσβαση στο bouzianie.com  από χώρα εκτός Ελλάδας, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας.

Ανακοινώσεις και Διεργασίες Κατάργησης Περιεχομένου με Πνευματικά Δικαιώματα

Εάν πιστεύετε ότι μέρος του περιεχόμενου που υπάρχει στο bouzianie.com  καταπατά τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση αυτού από το bouzianie.com  επικοινωνώντας μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία, παρέχοντας τις εξής πληροφορίες:

1. Στοιχεία αναγνώρισης για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παρακαλούμε περιγράψτε το περιεχόμενο και όπου δυνατόν περιλάβετε ένα αντίγραφο ή μια τοποθεσία (π.χ. URL) της αυθεντικής έκδοσης του περιεχομένου.
2. Στοιχεία αναγνώρισης για τα στοιχεία του περιεχομένου που πιστεύετε ότι καταπατούν πνευματικά δικαιώματα και την θέση τους. Παρακαλούμε περιγράψτε τα στοιχεία και δώστε μας το URL ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας βοηθά στον εντοπισμό αυτού.
3. Το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας και εάν υπάρχει την διεύθυνση email σας.
4. Μια δήλωση ότι πιστεύετε με βάσιμα στοιχεία ότι καταπατούνται τα πνευματικά δικαιώματα που αναφέρετε και ποια είναι αυτά.
5. Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες που έχετε προσκομίσει είναι ακριβείς και καταδεικνύουν ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε την έγκριση να ενεργείτε για λογαριασμό του.
6. Μια υπογραφή ή μια αντίστοιχη ηλεκτρονική βεβαίωση από τον νόμιμο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή του αντιπροσώπου αυτού.

Για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Ευγενία Μπουζιάνη
Παλλάδος Αθηνάς 39

15351,  Παλλήνη Αττικής
Τηλ.: 2106031879, 6973071943

 

Συνολικό Συμφωνητικό

Εκτός εάν αναφερθεί ειδικά στο bouzianie.com, αυτοί οι Όροι Χρήσης καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του bouzianie.com αποτελούν το συνολικό συμφωνητικό μεταξύ εσάς και του bouzianie.com  όσον αφορά την χρήση του bouzianie.com  και του περιεχομένου του. Το bouzianie.com  θεωρεί δεδομένη την αποδοχή των Όρων Χρήσης από τον χρήστη/επισκέπτη, αμέσως μόλις αυτός αποκτήσει πρόσβαση στους διαδικτυακούς της τόπους και τις υπηρεσίες της.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας. Ελπίζουμε να βρείτε το bouzianie.com  και τις υπηρεσίες του χρήσιμα και εύκολα στη χρήση. Για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν στο bouzianie.com  καθώς και για αναφορές υπερσυνδέσμων που δεν λειτουργούν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής Φόρμας Επικοινωνίας που παρέχεται ή με email στο infobouzianie@gmail.com. Προσπαθούμε πάντα να απαντάμε σε κάθε μήνυμά σας εγκαίρως, αλλά δεν είμαστε πάντα σε θέση να το πραγματοποιούμε.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Φεβρουαρίου 2019

Copyright ©2019 Ευγενία Μπουζιανη - All Rights Reserved

bottom of page